I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.SklepLumen.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.SklepLumen.pl prowadzony jest przez firmę:

FUNDACJA LUMEN

43-300 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 132
NIP: 547-214-37-78

3. Adres do korespondencji:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 132
e-mail: sklep@skleplumen.pl

4. Zakup w sklepie internetowym: www.SklepLumen.pl - oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma FUNDACJA LUMEN zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu), nie będą zrealizowane.

10. Firma FUNDACJA LUMEN zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym FUNDACJI LUMEN są podane w złotych polskich brutto.

12. Firma wystawia fakturę na zakupiony towar.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy.

14. Zwrot towaru może nastąpić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

III. Reklamacje
 
Towar  kupiony przez klienta, osobę fizyczną, nabywającą produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem sklepu internetowego Natusfera.pl podlega zwrotowi na zasadach - określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. Dz. U. 2012 r. poz. 1225 ze zm. o ochronie niektórych praw konsumentów  - oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet (na odległość) nie przysługuje klientowi w przypadku zakupienia produktów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, o czym stanowi art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o której mowa w ust 1.
Zamieszczone na stronie internetowej www.SklepLumen.pl informacje (cechy) o produktach oferowanych do sprzedaży, tj.: opis, skład, waga, rodzaj opakowania i inne, pochodzą od dostawców (producentów) tych produktów.
SklepLumen.pl stara się, by dane te były aktualne, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Zawsze przed użyciem produktu klient musi zapoznać się z informacjami znajdującymi się na opakowaniu produktu lub doołączonych do niego ulotkach.
 
IV. Zwroty
 
Klient  sklepu internetowego SklepLumen.pl może zwrócić zakupiony towar (za wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostawy. Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru trzeba odesłać go (w stanie nienaruszonym) do siedziby SklepLumen.pl.
Zwrot taki  musi zawierać także dokument sprzedaży, otrzymany od dostawcy wraz z numerem konta bankowego na które ma być dokonany EWENTUALNY zwrot kwoty.
W celu dokonania zwrotu należy odesłać reklamowany produkt pod adres siedziby SklepLumen.pl  wraz z dokumentem sprzedaży PO UPRZEDZAJĄCYM ZGŁOSZENIU (do sklepu) o wadzie towaru. Koszty przesyłek reklamowanych bądź zwracanych produktów ponosi klient. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze  złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów wraz z powiadomieniem sklepu.
Przyjęcie przesłanego towaru przez klienta jest rozumiane jako potwierdzenie jego zgodności ze złożonym zamówieniem.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie 14 dni a o wyniku jej uznania (bądź nie)  klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail, złożony przy zamówieniu bądź na adres zamieszkania.
Brak odpowiedzi ze strony sklepu we wskazanym wyżej terminie należy uznać za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
SklepLumen.pl  zastrzega sobie prawo nie przyjęcia żadnych przesyłek odsyłanych "za pobraniem".
Gdy klient stwierdzi niezgodność dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem  powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym SklepLumen.pl 
Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, uznane będzie jako potwierdzenie zgodności przesłanego towaru z zamówieniem.